Jämför byggvaruhusen och spara tusenlappar

Det är lätt att enbart åka till samma byggvaruhus varje gång som inköp behöver göras till
kommande byggprojekt. Men är det så smart? Den som börjar jämföra priser hos olika byggvaruhus kommer snart att se att prisskillnaderna är stora och att det går att spara
tusenlappar.

När en prisundersökning av olika produkter hos flera olika byggvaruhus genomfördes 2018 visade det sig att skillnaderna ökat sedan 2017. Visserligen bara med 2% men det på prisskillnader som redan innan var mycket stor.

I undersökningen 2018 var nämligen skillnaden mellan högsta och lägsta priset hela 32%.
Medelpriset var 17 973 kr och skillnaden var som mest 6560 kr.

Jämförelse av altanprojekt

Jämförelsen byggde på ett normalstort altanprojekt och att allt material köps på samma
byggvaruhus. Att man valde just altanprojekt var inte oväntat då det är ett av de projekt som många privatpersoner väljer att göra själv. Blir det större eller mer avancerade projekt anlitas generellt en byggfirma.

Man utgick även från Stockholmsbaserade butiker som erbjöd E-handel samt de som inte hade E-handel men kunde ge ett pris på offert. På detta sätt kunde exakt samma varor ställas mot varandra. Vid E-handel räknades även eventuellt fraktpris ini det slutgiltiga priset.

Inte stor skillnad – eller mycket stor skillnad

Fem av de undersökta byggvaruhusen landade på nästan identiskt samma summa. Det skiljde bara ca 50 kr mellan dem. Med tanke på att byggmaterial för över 15 000 kr beställdes bör man inte kunna säga att skillnaden är nämnvärd.

Men att behöva betala över 6000 kr mer för altanen bara för att man väljer fel varuhus är knappast lockande.

Även utbudet

Det var inte bara priset som varierade utan även utbudet. Det var visserligen inte stor skillnad men vid ett tillfälle var man tvungen att välja en justerbar betongplint på 500mm istället för 700 mm. Överlag så fanns däremot alla de produkter som efterfrågades.