Planera för din fasadmålning

Att måla om fasaden är det mest effektiva sättet att skapa en mer attraktiv bostad. Det första man ska göra är att se över kring bygglov: en alltför stor förändring – i ett område där detaljplan finns – kan innebära att man måste ansöka om ett sådant. Vid osäkerhet så kan man kontakta byggnadsnämnden i den kommun man tillhör.

Många tänker sig en fasadmålning ur ett rent estetiskt perspektiv. Sant är att en sådan har potential att förändra ett helt hus och göra det både snyggare och mer tilldragande. Lika sant är dock också att en fasadmålning även fyller en stor funktion. Den färg som appliceras utgör ett skydd – det yttersta skyddet – för hela fasaden: den förhindrar att mögel- och fuktskador samt röta uppkommer. Därför är en fasadmålning även viktig att göra sett ur ett mer funktionellt perspektiv. Det handlar om ett projekt som inte behöver ske så ofta. Vilket är tur då det också handlar om ett väldigt ansträngande och tidskrävande sådant.

Där gör många privatpersoner fel. Man tänker sig att en fasadmålning – liksom en målning interiört – kommer att gå ganska snabbt och att man kan klara det på någon enstaka vecka. Så enkelt är det sällan. Problemet är då att en villaägare förlägger sin fasadmålning till den egna semestern och väl där upptäcker att man inte kommer att hinna på den tid man tänkt sig. Det skapar frustration, irritation och det leder till att man tar genvägar. Det senare innebär då att man ger huset sämre skydd och att man – inom loppet av några år – ställs inför samma projekt igen.

Planera från grunden

Rådet är att man planerar bättre. Ska du genomföra en fasadmålning så måste du också vara beredd på att det tar tid. Du ska först och främst slipa bort gammal färg, ersätta skadade plankor – om ditt hus är av trä – och du ska tvätta fasaden. Det är enormt tidskrävande. Till detta så ska du även se till att din fasadmålning kan ske på ett säkert sätt.

En ställning är ett måste. En stege – som många tror räcker – är till för att klättra upp och ned från. Du måste ha en ställning för att kunna genomföra ett säkert – och effektivt jobb. Och: har du en ställning? Problemet är att du inte är ensam om att planera ett projekt under din semester. Det är långt ifrån säkert att du hittar en ställning – och om du gör det så kostar det också ganska mycket pengar (beroende på den konkurrens vi nämnde).

Väder och vind påverkar en fasadmålning

En annan faktor att ta hänsyn till gäller vädret. Vad händer om det spöregnar under din semester? Kan du måla trots detta – har du ett skydd att tillgå? – eller måste du avvakta och vänta in solsken? Det finns så många olika variabler att ta hänsyn till då det kommer till fasadmålning och som privatperson kan detta komma som en chock.

Det man definitivt bör överväga – baserat på allt som kan gå fel – är att ta professionell hjälp. Målare kan göra jobbet effektivare och till rimliga priser. Idag kan du dessutom använda dig av Rot-avdraget och dra av 30% av den totala arbetskostnaden. Det gör, naturligtvis, stor skillnad. Professionell hjälp innebär även att du garanteras ett jobb som ger längre livslängd. Det är något du också tjänar på i det långa loppet. Överväg hjälp – eller börja planera från grunden. En fasadmålning är inget som sker i en handvändning.